LGBT+KAMPEN af Lene Vendelbo, Forlaget Jong

Forlaget Jong, 80 sider, 175 kr. inkl. moms
Udkommet 15. januar 2021

Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen

Bogen LGBT+ kampen er den første bog i den nye serie ”Unge øjne på Europa”. Bogserien er målrettet de ældste elever i grundskolen. Serien er tiltænkt tværfaglige forløb, og bogen LGBT+ kampen er efter min mening et flot første bud på bogens serie. Bogen kan anvendes i dansk-, samfunds- og historiefaget, men er også velegnet til projektopgaven og i faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

LGBT+ kampen tager afsæt i Polen, som er et af de lande, der er hårdt ramt af diskriminationen af LGBT+ personer. Regeringen og kirken taler om regnbuepesten og de ser det som en ideologi, der forpester landet med pædofili, frygt og utryghed. Derudover har flere polske kommuner særlige erklæringer, der skal beskytte deres borgere mod LGBT+ ideologien. Dette synes fjernt og uforståeligt for mig og sikkert flere andre danskere, som lever i et land, hvor langt de fleste indbyggere støtter op omkring LGBT+ personer, og hvor selv kongehuset offentligt deltager i arrangementer, der har til hensigt at hylde og fejre mangfoldigheden. Forfatteren leder eleverne fint igennem, og eleverne får også viden om Polens historie, som har været barsk og som kan give et indblik i den diskrimination, der hersker mod LGBT+ personer.

Læremidlet er flot og indbydende for udskolingsklasser. Der er store billeder og flotte illustrationer. Det er gjort særligt tydeligt, når der er interviews med enten erfarings-, ekspert- eller partskilder. Desuden er der på flere sider ordhjælp, så eleverne får forklaret svære begreber. På hjemmesiden www.forlagetjong.dk er der gratis og redigerbare elevopgaver. Disse opgaver er overskuelige, lettilgængelige og forberedelseslette for læreren. Opgaverne indeholder viden-tilegnelse vha. video og podcast, men også rollespil og paneldebat, hvor eleverne skal være aktive. De skal forholde sig kritiske til kilderne, og får dermed styrket deres kildekendskab og kritiske sans.

LGBT+ kampen får mine varmeste anbefalinger, og jeg glæder mig til at læse flere bøger fra den nye bogserie ”Unge øjne på Europa”.