Temadag om Genforeningen

Den 4. februar 2020 i Flensburg

FALIHOS, Grænseforeningen og Clio inviterer til temadag om Genforeningen og grænsedragninger

Hvordan kan man gøre Genforeningen til en relevant begivenhed for nutiden og samfundsfaget? Hvordan kan man bruge begivenheden til at undervise i identitet, mindekultur og tysk? Er det grænsen eller grænselandet, der er vigtigt? Hvad kan man gøre tværfagligt på mellemtrinnet? Hvilke nye undervisningsmaterialer findes der til emnet? Hvorfor er det overhovedet relevant væsentligt for elever i Valby eller Viborg? Og hvor endte Istedløven egentlig henne?

I anledning af 100-året for Genforeningen og den dansk-tyske grænsedragning inviterer FALIHOS, Clio og Grænseforeningen til en praksisorienteret temadag. Jubilæet vil gennem en række workshops blive gjort relevant for elever i hele landet – nu og i fremtiden.

Forlag og undervisningsportaler vil være til stede og præsentere deres materialer om Genforeningen.

Tid og sted: 4. februar, 2020 på Dansk Centralbibliotek, Norderstrasse 59 i Flensborg.

Pris: 250 kr. Gratis for medlemmer af FALIHOS.

Tilmelding via: Gunvor Vestergaard gv@graenseforeningen.dk senest 15/1.

Oplys: Navn, ansættelsessted, EAN/eller CVR-nummer, e-mail, mobil, ønske om workshop (vælg 4 i prioriteret rækkefølge – se beskrivelser) samt evt. medlemskab af FALIHOS.

Program:

10.00-10.30: Tjek-in, kaffe og brød
Marked med forlag og undervisningsportaler.

10.30-10.40: Velkomst

10.40-11.10: Fælles oplæg – Identitet i grænselandet v/ Wienke Reimer
Wienke er uddannet antropolog og har sine rødder dybt forankret i Sydslesvig. Hvordan man gør imens man bor i Berlin, er på udlandsophold i Vietnam eller Sydafrika og hvordan den globale verden hænger sammen med det danske mindretal fortæller hun om i sit oplæg tirsdag formiddag.

11.10-12.10: Workshoprunde 1
Se beskrivelse herunder. Vælg fire workshops i prioriteret rækkefølge.

12.10-13.00: Frokost
Marked med forlag og undervisningsportaler.

13.00-14.00: Workshoprunde 2

14.00-15.00: Besøg på Flensborg gamle kirkegård v/ Klaus Tolstrup Petersen fra Den Slesvigske Samling
Kom og klap Istedløven og se danske, tyske og nordiske soldatergrave og mindesmærker fra De Slesvigske Krige.