Inspiration til din undervisning

FALIHOS udarbejder både inspirationsark til rådighed for medlemmerne, men indgår også i projekter, der skaber gratis undervisningsmaterialer til gavn for alle. Se herunder.

Pengeuge

FALIHOS har været med til at udarbejde “Din og Danmarks økonomi” til Pengeuge 2020.

Hent det her

Grænseland og identitet

Ved at introducere eleverne for begreber som nation, stat, kultur og identitet åbner læremidlet op for, at eleverne tilegner sig en historie- og samfundsfaglig viden, som de kan anvende til at undersøge filmene, de kilder der ligger bag og problemstillinger som knytter sig til emnet. Filmene og det tilhørende undervisningsmateriale viser, hvordan genforeningen og de tematikker der hører til har relevans både dengang og nu.

Se videoer og elevark her