Tidsskriftet ”Historie & Samfundsfag”

Tidligere udgav vi i FALIHOS fire tidsskrifter om året.

Tidsskrifterne indeholder en bred vifte af artikler. Mange artikler har didaktiske og metodiske vinkler, der kan inspirere og perspektivere din daglige undervisning. Dertil kommer en række faglige og fagpolitiske artikler.

Artiklerne har et klart sigte på at bygge tydeligere broer mellem et teoretisk perspektiv og den praktiske virkelighed, vores medlemmer befinder sig i.

Forfatterne til vores artikler finder vi der, hvor ekspertisen ligger. Forfatterne har den nødvendige erfaring med et givent emne – det være sig teoretisk som praktisk. Du vil derfor kunne læse artikler fra bl.a. professorer, politikere, skoletjenester, studerende, undervisere og FALIHOS-medlemmer.

Nedenfor kan du læse Historie & Samfundsfag 2016-2017. Hvert blad findes som hhv. pdf og e-magasin. Vælg pdf, hvis du skal læse på en telefon. E-magasinet læses bedst i fuldskærm på comupter.
Begge versioner kan let printes eller gemmes.

Hvis du er medlem, kan du læse nyere udgivelser ved at logge på hjemmesiden. Ønsker du som medlem ældre numre tilsendt, så send en mail til webmaster@falihos.dk

Vi håber, at du vil få glæde samt inspiration af Historie & Samfundsfag.

Historie & Samfundsfag 1-16

 

Historie & Samfundsfag 2-16

 

Historie & Samfundsfag 3-16

 

Historie & Samfundsfag 4-16
Historie & Samfundsfag 1-17

 

Historie & Samfundsfag 2-17

 

Historie & Samfundsfag 3-17

 

Historie & Samfundsfag 1-16

Her kan du finde titlerne på alle artikler bragt siden 1-14, hvor magasinet blev rent elektronisk. De er listet med titlen i alfabetisk rækkefølge med angivelse af bladets nummer til sidst.

#MeToo på skoleskemaet – Ann Bodil Nielsen – 4-18

1000 siders Danmarkshistorie – Aarhus Universitetsforlag – 2-17

2pac lever – Tanker om konspirationsteorier i undervisningen – Niels Peter Nielsen – 3-18

Avislæsning er vores daglige dosis dannelse – Sune Gudmundsson – 3-18

Brug historien: Odense – Stedsbaseret læring i H.C. Andersens Odense – Dennis Hornhave Jacobsen – 1-19

Brætspil om Europa – Anders Engberg, Mister Europa – 4-15

Børn på flugt – Morten Schwarz Lausten, Røde Kors Skoletjeneste – 1-14

Coagmento – Nyt digitalt undervisningsmiddel til samfundsfag – Hjalte Drejer Jørgensen – 4-17

Danmark på Film – Rasmus Welling og Dennis Hornhave Jacobsen – 1-18

Danmark på skoleskemaet –  Nynne Bisbjerg Himmelstrup – 1-18

Danskerne og det europæiske samarbejde – Jens Aage Poulsen – 2-19

Demokratiet – Et spil om politik og den politiske verden – Søren Ravn, Game Tools – 1-16

Den kolde Krig som grafisk facilitering i 9.M – Lars Haakonsen – 4-19

Der er brug for en ny tilgang til historieundervisningen – Julie Hjære Rasmussen, Anna Witten Hjaltason og Anna Mygind Bødker – 4-18

Der er valg til Europa-parlamentet – Grib chancen til at undervise i EU – 2-19

Det unikke læringsrum – Ane Riis Svendsen –  1-15

Detektiv i fortiden og vejen i nutiden – Hanne Fabricius – 1-19

Diskutere og tage stilling i samfundsfag – Leon Dalgas Jensen – 4-16         

Dokumentarfilmfestival for folkeskoler – 4-16

Dommedag Viborg – Grith Henriksen – 4-17

DR gør skolens historie levende –  3-14

Du er flygtning. Hvad gør du? – Morten Schwarz Lausten – 1-19

Elevernes produkt – Ida Halling Andersen – 3-16

Er det din tur – Mette Boritz og Cecilie Wallengren –  2-15

Er du og dine elever klar? – Den nye prøveform i kulturfagene – Rasmus Bergstedt, VIA CFU – 1-16

Et relanceret historiefagNiels Peter Nielsen – 1-16

Europaparlamentsvalg – hvadfornoget? – Maja Lumholtz – 2-19

FALIHOS for folket – Dennis Hornhave Jacobsen – 4-16

Falihos har fået nyt logo – 3-17

Falihos på folkemødet – 3-17

Fanen – Aktuel for unge – Anne-Sofie Rump & Ida Halling Andersen – 3-16

Far hvad er fred – Ditte Svane og Rasmus Welling –  2-15

Fattiggård eller Fjendeland – Et digitaldilemmaspil til den åbne skole – Forsorgsmuseet – 3-15

Fibelforløb – et samarbejde omkring en anderledes måde at arbejde med arkæologiske genstande i undervisningen – Mette Stauersbøl Mogensen – 4-18

FN’s Verdensmål på skemaet – Kim Møller Hansen – 1-19

Forenklede Fælles Mål i historie – hvordan? – af HistorieLab – 4-15

Formandens beretning – 3-17

Formandens årsberetning – Dennis Hornhave Jacobsen – 1-18

Formidling af dansk historie – på prærien i USA – Marianne Frøsig Sørensen – ­ 4-14

Forstå EU – én gang for alle – Greger Bäckman – 2-19

Fortiden i nutiden – 3-16

Få nye vinkler på din undervisning med e-arkivet Samvirke Classic – Signe Krarup – 3-17

Genforeningen 2020 – Grænseland og Identitet – Mette Damgaard Jørgensen – 4-19

Giv ansvaret til den enkelte – Interview med Sascha Qvortrup -­ 2-15

Golden Days Festival 2014 i undervisningen –  1-14

Gratis undervisningsportal – Kathrine Storgaard –  3-14

Griffe, hejrer og ulve – Af Kirsten Rykind-Eriksen, kulturhistoriker, mag.art – 4-15

Historiebrug – Jens Aage Poulsen –  3-14

Historiedetektiverne – et nytænkende museums- og mediesamarbejde – Maria Clement Hagstrup – 3-18

Historieformidling på ny måde –  4-14

HISTORIELÆRERENS DAG 2015 – af Sandra Koch Halskov – 4-15

Historieundervisning til børn – Pia Sigmund –  1-15

Historikeren der valgte rejserne – Anders Bager Eriksen –  2-15

Hvad blev der af tyendet? – af Rikke Lie Halberg, cand.mag. i historie – 4-15

Hvad er en heks? – Line Lolk Brogaard – 4-18

Hvad lærte du i Den Gamle By i dag – Marianne Leth, VIAUC & Marianne Bager, Den Gamle By – 1-16

Hvad pokker er historiske scenarier? – af Jens Aage Poulsen, HistorieLab  – 3-15

Hvem var værst Hitler Stalin eller Mao – Maja Naur –  2-15

Hverdagslivet er samfundsfagets empiri – Louise Lindberg Poulsen – 3-19

Hvordan sætter en ghanesisk ordkunstner identitet på vers? – 3-15

Hvorfor læringsmål? –  af Gina Elisabeth Bach, Ambassadør for historiefaget – 4-15

I dag skal eleverne være med, når historien skrives – 3-16

Interview med Rane Willerslev – Dennis Hornhave Jacobsen og Rasmus Welling – 4-17

It didaktisk design – Jens Andersen-Mølgaard –  1-14

IT og medier i historiefaget – Anders Peter Nielsen – 2-18

Julen falder tidligt for samfundsfagslærere – Anders Peter Nielsen – 3-17

Kan de noget, de digitale læremidler – Anders Peter Nielsen – 3-17

Kan jeg bestemme i EU? – Christian Arnth Jørgensen, Anders Bergmann Krogh og Simon Reenberg – 2-19

KAPOOOW – Tegneserier i historie- og samfundsfagsundervisningen – Morten Bergsøe – 3-19

Katastrofer på skoleskemaet – Louise Kent, Røde Kors – 1-16

Kom med til Ungdomsparlament 2020 – 3-19

Kongens jagtgilde – Janus Clausen – 4-19

Kongerækken fortalt for børn – Camilla Møller Olsen – 1-18

Kontrafaktiske hverdagseksempler i historieundervisningen – af Henrik Smedegaard Larsen – 3-15

Krigen 1864 i historieundervisningen – Jens Pietras –  4-14

Kronik –  af Dennis Hornhave Jacobsen, Falihos – 4-15

Kulturmix – Elever møder kunst fra den islamiske verden – 2-17

Lovlig brug af film i historie og samfundsfag – Rasmus Welling – 1-18

Læring i eksterne miljøer styrker motivationen – af Malene Norup og Carina F. Nielsen – 4-15

Med kameraet i skole – vi vil mere end selfies – Kirstine Schiess Højmose –  1-15

Mennesker på flugt – 2-16

Migrationskonferencen – Dennis Jacobsen – 2-16

Mit nærområde – Christian Arnth Jørgensen – 4-17

Morgendagens verden – Ellen Trane Nørby, minister for børn undervisning og ligestilling – 1-16

National temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab – Nynne Bisbjerg Himmelstrup – 3-17

Newsdesk – 2-16

Nye faghæfter i historie og samfundsfag. Mission Ned i Lix – Christian Arnth Jørgensen og Dennis Hornhave Jacobsen 4-19

Nye Fælles Mål for Historie og Samfundsfag – Dennis Hornhave Jacobsen –  2-14

Nyt digital opgavesystem sætter fokus på interaktivitet i historie og samfundsfag –  4-14

Nyt fra Coagmento.dk – 4-18

Nyt tværnationalt historisk produktionssted – Historiebevidsthed udvikles i en synkron online undervisning – Niels Erik Borges, lektor UCSJ –  1-14

Nyt tværnationalt historisk produktionssted – Historiebevidsthed udvikles i en synkron online undervisning – Niels Erik Borges, lektor UCSJ –  1-14

NÅR VI ARBEJDER MED HISTORIEN, SÅ ER GLEMSLEN STØRRE END HUKOMMELSEN – Interview med Knud Romer – af Dennis H. Jacobsen – 3-15

Om at fortælle historie – Thomas Leth Rasmussen –  4-14

Partidebat 2019 – Mathias Brander – 2-19

Plads til nuancer – Magnus Panduro Juhl – 2-18

POP-UP giver eleverne en stemme i debatten om 1864 – Anne-Sofie Rump –  3-14

Pressefrihed luftangreb og modstandskamp – Ditte Svane og Rasmus Welling –  2-15

På sporet af historien – Maja Lumholtz

Queer Zahrtmann – Nyt undervisningsmateriale om kunst, køn, seksualitet og identitet i et historisk og nutidigt persepktiv – 3-19

Reformationen i et tværfagligt perspektiv – Dennis Hornhave og Astrid Danielsen – 2-17

Rejsby Europæiske Efterskole og valg til EU-parlamentet – Karsten Friis – 2-19

Røde Kors’ nødhjælp som oplevelser – 2-19

Samfundsfag og historie under forandring – Hans Dorf –  2-14

Samfundsfaglig metode i undervisningen – Lasse Jack Lund–Jensen og Martin Graff Jørgensen – 4-19

Se videoklip og udsendelser om 1864 –  1-14

SIGNS: Lær af fortiden for at påvirke fremtiden – Aida Riberholt-Rischel og Kari Astrid Thynebjerg – 3-19

SKAT på skoleskemaet – 3-16

Skjulte Danmarkshistorier – Jeppe Wichmann Rasmussen og Ulrik Vestergaard Jensen – 2-17

Skoleelever laver danmarkshistorie med Historien om Danmark – 3-17

Skolelove og Skolehistorier – Anne Katrine Gjerløff –  3-14

SkoletjenesteNetværk – Ulla Kaspersen –  2-15

Skolevalg –  1-14

Skolevalg – Christian Juul Lent – 3-18

Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag –  3-14

Slaveriet og de vestindiske øer som problemorienteret forløb? – Jens Aage Poulsen – 4-16

Som man råber i banken får man svar – Lennart Ravn Heerwagen – 2-18

Styr på samfundet – Benny Jacobsen og Ove Outzen – 2-18

Tanker om formidling af Reformationen for børn – Pia Sigmund – 4-16

Tidsrejsen – historisk bevidsthed gennem leg og fantasi – Ida Andersen & Rikke Halberg – 1-16

TRUTH HUNTER – en interaktiv dramadokumentar – Aida Riberholt-Rischel og Kari Astrid Thynebjerg – 1-19

undersøg.brug.deltag – 2-17

Undervisning i fotografi – Copenhagen Photo Festival – 1-16

Undervisningsforløb – kvit og frir – Tanja Andersen – 2-16

Ungdommens EU-Topmøde i København – Ida Søndergaard Thomsen – 2-19

Unges opfattelse af 2. verdenskrig i tre forskellige lande – Carsten Yndigegn og Klaus Levinsen – 2-17

Velfærd på museum – Undervisnings med perspektiv på Forsorgsmuseet – Ulrik Vestergaard Jensen og Nils Valdersdorf Jensen –  1-14

Velfærdsteknologi som nyt emne i samfundsfag – Niels Erik Borges –  1-15

Vi læser, leger og lærer med historien – Linda Nørgaard Andersen og Ane Riis Svendsen –  4-14

Vi spiste græs – Lise Holm og Morten Schwarz Lausten – 2-17

Visuel undervisning i ulighed – 4-18

Økonomiundervisning mellem natur- og humanvidenskab – Daniel Panduro – 3-19