Ateisterne – Kristendommen møder modstand

Af Knud Erik Andersen, Haase & Søns Forlag, 61 sider, 150 kr. (ekskl. moms).
Fås også elektronisk. Opgaver og vejledning er gratis og ligger elektronisk tilgængelig på nettet.

Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen

Undervisningsmaterialet “Ateisterne – kristendommen møder modstand” er en del af serien “Tro møder tro”, hvori de øvrige materialer omhandler hedenskaben, kristendommen over for jødedom samt reformationen.

Dette materiale henvender sig til de ældste klasser i grundskolen. Materialet fremstår tilgængeligt – både i udtryk og i indhold; layoutet er overskueligt og klædeligt, og i den okkergule margin er der indsat ordforklaringer til begreber, historiske/bibelske personer samt svære ord.

Til hvert af materialets seks kapitler hører der spørgsmål til tekstens indhold. Spørgsmålene har en god progression fra “find svaret i teksten”-typen til “forklar med dine egne ord”-typen, diskussionsspørgsmål samt refleksion over kristendommens betydning for samfundet i dag og i fremtiden. Disse spørgsmål kan i høj grad bruges til differentieret undervisning.
Udover at opgaverne er forskellige i sværhedsgrad og i form, er selve opgaveaktiviteterne også varierede. Nogle opgaver kræver research i form af surfing på internettet eller et besøg på biblioteket, som skal ende
ud i enten en fremlæggelse, et interview med en præst eller lignende, hvorimod andre opgaver er enkeltmandsarbejde. Samlet set er der tale om nogle rigtig fine opgaver, som imødekommer behovet for varierende undervisning.

Selve indholdet i materialet er særdeles aktuelt i vores pluralistiske samfund. Læremidlet anskueliggør diskurserne viden mod tro og tro mod viden og undersøger, hvorfor mange mennesker har behov for ritualer, som nødvendigvis ikke behøver være religiøse. Læremidlets tidslinje først i bogen udgør et fint overblik over “fritænkere” og kirkens indflydelse fra middelalderen til nu.

Vejledningen til læreren indeholder mål for undervisningen, men ingen decideret vejledning til, hvordan der skal arbejdes med materialet samt den efterfølgende evaluering. Sidstnævnte er især ærgerligt, da opgaverne er rigtig gode og reflekterende; de burde følges til dørs af en grundig evaluering, der indgik i en
sammenhæng med de opstillede mål.

Sammenfattende set er “Ateisterne” et rigtig fint læremiddel, men mangler altså didaktiske overvejelser ift.
evaluering.