NAVER – Med håndværkerne på valsen. Forlaget Klithedegården

Danmarks vandrende håndværkere – Naver

Med håndværkerne på valsen

Af Suzi Elena Apelgren

Forlag: Klithedegården 2019, 454 sider, 299kr
ISBN: 9788797026816
Anmeldt af Dennis Hornhave Jacobsen, formand for Falihos, juni 2019

Hvad vil du være, når du bliver stor? Professionel fodboldspiller eller læge? De færreste svarer nok naver.
De færreste ved nok i virkeligheden, hvad en naver er! Alene af den grund bør Naver af Suzi Apelgren stå på
landets skolebiblioteker, for hvordan skal børn og unge opdage, hvor forunderlig verden er, hvis vi
fastholder fortællingen om, at det etablerede skolesystem er den eneste vej til oplysning i (ud)dannelse?

Naver – Med håndværkerne på valsen er skrevet af forfatter Suzi Elena Apelgren, som indleder med en
personlig fortælling om, hvordan hun allerede som barn mødte og blev fascineret af de rejsende svende; en
fascination, som er gennemgående for bogen, der både beskriver de rejsende håndværkere i en nutidig og
en fortidig sammenhæng. Bogen er suppleret med korte videoklip, der ligesom rejsebrevene samt de
mange billeder og illustrationer kan anvendes til at trigge elevernes nysgerrighed og for eksempel anvendes
som kilder til at belyse en problemstilling om, hvorfor mennesker rejser ud, eller hvordan vi skal arbejde i
fremtiden? Skal vi alle være akademikere og er det nødvendigt med et internationalt udsyn?

De færreste vil nok argumentere for, at 454 siders naverhistorie skal læses en-til-en af grundskoleelever og
heller ikke jeg. Derfor er det fantastisk, at de varierede kildeformer i bogen gør det muligt at uddrage
elementer som efterfølgende kan didaktiseres. Et konkret eksempel kunne være billedet på side 109, hvor
naveren Anders står for foden af en statue til ære for den britiske opdagelsesrejsende David Livingstone.
Lad eleverne starte et emne om rejser – dannelsesrejser, opdagelsesrejser etc. med at analysere billedet.
Hvilke spørgsmål dukker op, når de ser på billedet? Hvem/hvad er portrætteret? Hvad fortæller
billedteksten? Hvad fortæller billedet om forholdet mellem de portrætterede? Hvem af de portrætterede
repræsenterer den vigtigste historie og hvorfor? Giver de portrætteredes historier og din forestilling om
fremtiden anledning til at tro deres profession stadig eksisterer om 50, 100, 200 år? Hvad er det vigtigste vi
kan lære af den historie de hver især repræsenterer? Spørgsmålene er endeløse og altid bedst, hvis
eleverne kan engageres i selv at udforme dem.

Er det en del af den almene dannelse at vide, hvad en naver er? Nej – det synes jeg ikke man kan påstå,
men det er centralt, at børn og unge forstår, at verden er nuanceret og mangfoldig. Her kan Naver af Suzi
Apelgren være en inspirerende vinkel til at vise vores elever, at uddannelse er meget andet end tykke bøger
og mange år med røv-til-bænk.