100 Danmarkshistorier – Oliekrisen. Aarhus Universitetsforlag

af Mogens Rüdiger, i serien ”100 danmarkshistorier”
Aarhus Universitetsforlag 2019, 100 kr.

Er du medlem af FALIHOS, får du rabat på serien. Log ind og se mere.

Anmeldt af Hans Christian Baun

Oliekrisen er en kort bog på 100 sider, der som titlen antyder, handler om oliekrisen i Danmark i 1973. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og giver et godt overblik over emnet. Hermed er bogen god at læse, hvis man som lærer skal skabe sig et overblik over emnet, og passager fra bogen vil egne sig udmærket til elevtekster i udskolingen. Bogens perspektiv er fortrinsvis kulturhistorisk og fokuserer dermed på hverdagslivet i Danmark og på den indvirkning, oliekrisen havde på den danske befolkning. I denne forbindelse gennemgås også nogle af de politiske initiativer der blev taget, samt nogle af de kampagner der kørte, for at få danskerne til at spare på energien. Dette er med til at give et godt indblik i tiden.

Bogen fokuserer også i nogen grad på boligformer og arkitektur i perioden. Herudover gennemgår bogen kort politiske og økonomiske baggrunde og konsekvenser for Danmark i et internationalt perspektiv. Bogen er inddelt, så den beskæftiger sig både med tiden før oliekrisen, tiden under oliekrisen og trækker også tråde til nutiden, og den måde vi tænker energi på nu. I forhold til tiden efter oliekrisen beskæftiger bogen sig med, hvordan den danske befolknings fokus har ændret sig i forhold til at tænke mere over energibesparelse, og i nyere tid at tænke mere over forurening og Co2-udledning.

Alt i alt vurderer jeg bogen som et godt supplement eller grundlag for undervisningen i historie eller samfundsfag, med fokus på 70’erne. Bogen vil være en god hjælp til at besvare mange forskellige problemstillinger, både i forhold til samfundsøkonomi, energipolitik og ikke mindst kulturhistoriske spørgsmål. Herudover har bogen gode henvisninger til videre læsning, der også kunne inddrages i undervisningen. Bogen kan stærkt anbefales, også som hyggelæsning, grundet det let læste og uformelle sprog kombineret med den gode oversigt over emnet.