Advarsler før folkedrab Redaktion: Anders Jerichow m.fl.

Redaktion: Anders Jerichow og Cecilie Felicia Stokholm Banke

Forlaget Columbus, udgivet 2018, pris 249 kr.

Anmeldt af Karina Jensen, historielærer i Vejle

Bogen “Advarsler før folkedrab” er en antologi bestående af 3 kapitler; Folkedrab, Beredskab og beredvillighed til at beskytte samt et dokument, som består af FNs Konvention om forebyggelsen af og straffen for folkedrab. Antologien er skrevet af blandt andet journalister, historikere, jurister og sociologer mv., og derfor er indholdet i de forskellige tekster også meget alsidigt diskuteret, hvilket giver læseren en bred indsigt i emnet.

I introduktionen; Folkedrab – aldrig igen?, bliver der grundigt diskuteret hvad folkedrab er, hvor vi har set folkedrab i verdenshistorien, og hvad advarselstegnene er, og hvad vi som almindelige borgere skal bemærke. Vi bliver hermed solidt introduceret til hvad folkedrab er, hvorfor det forekom, og hvordan vi kan se, om det kommer igen.

Som bogen skyder frem bliver der omhyggeligt diskuteret om folkedrab i følgende lande; Armenien, Tyskland, Italien, Ungarn, Holland, Danmark, Cambodia, Kurdistan, Rwanda og Bosnien-Herzegovina. Vi bliver som læsere informeret og belært om verdenspolitik, verdenshistorie og samfundsopbygning i flere af de nævnte lande, og hvordan disse opbygninger kan udfolde sig i folkedrab.

Når vi er blevet introduceret til konceptet folkedrab, bliver vi taget videre til kapitlet “Beredskab og beredvillighed til at beskytte”. Vi bliver introduceret til varierende samfundsprocesser, og får hermed en god forståelse af de sociologiske forhold i gruppeopdelingsprocessen. Som nævnt, er de forskellige tekster skrevet af forskellige personer, og dette giver et bredt, men alligevel detaljeret indblik i hvordan verdens forskellige samfund egentlig er opbygget, og hvad der skal til, for at noget så forfærdeligt som folkedrab til tider sker.

Bogen afsluttes med FNs Konvention om forebyggelse af og straffen for folkedrab. Kapitlet giver rigtig god mening, da læseren får noget konkret at forholde sig til; dette vil være en god indledning til at arbejde det med i historiefaget i udskolingen. Menneskerettigheder kan snildt være hovedemnet, og der er en masse informationer og problemstillinger i bogen, man nemt kan tage udgangspunkt i. Bogen kan bruges i undervisningen for de ældre elever, og kan også bruges som materiale til et tværfagligt forløb med samfundsfag. Jeg vil dog opfordre alle historielærere til at læse bogen, da den også fungerer rigtig godt som indgang til en god baggrundsviden.