Faglige udfordringer i kulturfagene

Hvordan udfordrer man højtbegavede elever i kulturfagene?

Det giver det ministerielt støttede projekt Kultur+ flere konkrete bud på – også til gavn for den brede elevgruppe. Samtidig indeholder projektet også et lærer-minikursus, der giver viden og værktøjer til arbejdet med de højtbegavede elever.

Materialet Kultur+ indeholder:

  • Et minikursus på syv videoer om højtbegavede elevers kendetegn, og hvordan man kan arbejde med dem fagligt og socialt.
  • Et ark med skematisk opstilling af højtbegavede børns kendetegn i trivsel og mistrivsel samt et screeningsark til identifikation af dem.
  • 30 elevark rettet mod Kristendomskundskab, Historie og Samfundsfag i overbygningen. Disse er opbygget efter Blooms taksonomi og kan anvendes til både højtbegavede elever og til den brede elevgruppe.
  • En lærervejledning til ovenstående.

Dette kan hentes gratis på:

https://www.kosmosundervisning.dk/2020/01/06/kulturplus/

De 30 undervisningsark og deres anvendelse

Alle 30 ark tager udgangspunkt i kilder eller cases inden for de tre fags kompetenceområder. Arkene er desuden opbygget efter Blooms taksonomi og har indbygget undervisningsdifferentiering.

Indholdet og opbygningen er tænkt prøveforberedende:

Hvert ark tager udgangspunkt i et givent tema/emne, der bliver belyst ved hjælp af kilder og omsat til problemstillinger. Eleverne skal desuden fremstille et produkt, der kan illustrere eller underbygge aspekter af problemstillingen. På flere af arkene skal eleverne som til afgangsprøven selv vurdere og udvælge kilder samt formulere egne problemstillinger.

På de enkelte ark og i lærervejledningen er der desuden forslag til digitale værktøjer, som man kan anvende til udarbejdelse af produkterne. I lærervejledningen findes desuden anvisninger på, hvordan man kan anvende elevarkene til at udfordre fagligt stærke mellemtrinselever.

De 30 elevarks overskrifter og temaer

HISTORIE:
– Afstemningsplakater
– Besættelsen – Må man hænge folk ud?
– Civil ulydighed – Er det ok at gøre modstand mod magthaverne?
– Egtvedpigen
– Historie sælger
– Historiebrug i politiske taler
– Hvad er en god kilde?
– Hvilken historie er vigtigst?
– Konspirationsteorien om Månelandingen
– Svenskekrige eller stormagtstid

SAMFUNDSFAG:
– 16 års valgret
– Civil ulydighed og klimaaktivisme
– EU og øremærket barsel
– Fake news
– Godhavnsdrengene – Skal man undskylde officielt?
– Klimapolitik – Hvem skal redde verden?
– Selvtægt – når retssystemet ikke slår til
– Skal det være ulovligt at købe sex?
– Statistik og uddannelse
– Trump-tweets og magtens tredeling

KRISTENDOMSKUNDSKAB:
– 10 citater om tilgivelse
– Abort som 17-årig
– Aktiv dødshjælp
– At dømme andre
– Burkaforbud og personlig frihed
– Den fortabte søn – tilgivelse
– Hvem er din næste?
– Jesu liv i billeder – at vælge kilder
– Kristen og homoseksuel
– Skal staten og Folkekirken adskilles?