Gratis materiale om grænsedragninger og national identitet

Tiden omkring grænsedragningen i 1920 er fyldt med konflikter og temaer, som stadig fylder den offentlige debat idag. Mister Danmark og den enkelte fx sin identitet, hvis der skal være plads til flere nationaliteter og kulturer?

Spørgsmål som dette er udgangspunktet for læremidlet ”Grænseland & identitet”, som Falihos har udviklet i samarbejde med Sorry Sister Film.

Læremidlet finder du på siden med FALIHOS’ udgivelser.

I forløbet skal elever gennem undervisningsfilm og læringsaktiviteter bruge begreberne identitet, kultur, stat og nation til at undersøge, hvordan kilder fra perioden omkring grænsedragningen kan gøre os kloge på både den historiske begivenhed, men også på hvordan de konflikter der fandt sted stadig finder sted i dag 100 år senere.

Det særlige ved materialet Grænseland og identitet er, at det baserer sig på målene for både historie og samfundsfag – Materialet viser på den måde hvordan de to fag kan supplere hinanden uden at historie reduceres til baggrundsviden og samfundsfag til løsrevne holdningstilkendegivelser om aktuelle begivenheder. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til materialets forfattere Mette Damgaard Jørgensen og Dennis Hornhave Jacobsen.