Eksterne læringsmiljøer får ny national ressourceportal

Alle, der arbejder med undervisning af børn og unge i eksterne læringsmiljøer, får nu adgang til nye ressourcer i form af viden, værktøjer og sparring. Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer går 28. maj 2020 online med en ny, stor national ressourceportal.

Frida Gregersen ©Ny Carlsberg Glyptotek

En ressource i hele landet

Det er det eksisterende site: skoletjenesten.dk, der nu er udvidet og fremover understøtter både kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer – uanset hvor i landet man befinder sig.

Claus Poulsen, leder af Skoletjenesten, siger:

Med lanceringen af det nye skoletjenesten.dk åbner vi et digitalt univers, der imødekommer et behov, som vi kan registrere på tværs af landet. Her kan vi i sektoren sammen aktivere og bruge den viden, erfaring og ekspertise, Skoletjenesten i samarbejde med kulturinstitutioner og kommuner har opbygget gennem mange år. I sidste ende handler det om, at flere børn og unge får gode og lærerige møder med kunst, kultur og natur alle steder i landet.

Hvad kan du bruge skoletjenesten.dk til?

Brug skoletjenesten.dk til at finde viden, inspiration og guides til, hvordan god undervisning i eksterne læringsmiljøer udvikles, kvalitetssikres og målrettes børn og unge. Skoletjenesten.dk kan også bruges, når man skal opstarte et partnerskab med en skole eller måske helt nytænke sin skoletjeneste.

Find faglige netværk og arrangementer, der samler sektoren om at udveksle erfaringer, videndele og kompetenceudvikle. På skoletjenesten.dk er det også muligt at danne sig overblik over, hvordan man kan få sparring fra Skoletjenestens eksperter og dialog om samarbejder, partnerskaber og åben skole.

Brug fortsat skoletjenesten.dk til at finde aktuelle undervisningstilbud til skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser.

Det nye skoletjenesten.dk er udviklet og kvalificeret i samarbejde med eksterne læringsmiljøer og kommuner over hele landet.