Konference – Historie: Hvad er problemet?

Tirsdag d. 18/9 2020 på Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Til alle historie- og naturfagslærere. Kurset er rettet imod udskolingen, men alle er velkomne.

Konferencen kort fortalt

I grundskolen og på ungdomsuddannelserne er der de seneste år blevet lagt vægt på, at der i historiefaget skal arbejdes undersøgende med afsæt i problemstillinger. Fra 3. klasse til 3. g og på tværs af ungdomsuddannelserne skal eleverne øve sig i at formulere spørgsmål og selvstændigt udarbejde besvarelser med afsæt i relevant kildemateriale.

Men hvorfor skal vi overhovedet bruge undervisningstid på, at eleverne arbejder selvstændigt med problemstillinger? Hvad kan eleverne bruge undersøgelseskompetencer til i deres hverdags- og samfundsliv? Hvordan tilrettelægger man som lærer en undersøgende og udforskende undervisning? Og hvilke udfordringer møder eleverne, når de skal arbejde på den måde i historiefaget?

Disse og flere andre spørgsmål vil blive debatteret, når Historiedidaktisk Netværk inviterer historielærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne til konference fredag d. 18/9 2020 på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Tilmeldingen til konferencen kan findes under praktiske informationer længere nede.

Historiedidaktisk Netværk er dannet af FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, Historielærerforeningen, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet, Historielærerforeningen for Idehistorie på HTX, Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen og HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Program for konferencen

9.30-10.00: Kaffe og indskrivning

10.00-10.15: Velkomst og introduktion til dagens tema

10.15-11.45: Potentiale og udfordringer i en problemorienteret og undersøgende historieundervisning

  • Fagkonsulent fra grundskolen, Liselotte Uhrenholt
  • Fagkonsulent fra STX, Christian Vollmond
  • Fagkonsulent fra HHX, Kasper Thomsen
  • Rikke Peters (HistorieLab) og elevpanel – Hvilke udfordringer møder eleverne i den problemorienterede og undersøgende historieundervisning?
  • Fagkonsulent fra HTX, Anders Kristensen

11.45-12.25: Professor Nicolai Frydensbjerg Elf – Hvordan kan erfaringer fra undersøgende lærerprocesser i andre fag overføres til historiefaget?

12:25-12:45: Anders Hassing, Forlaget Columbus – Hvilke udfordringer/muligheder oplever lærebogsforlagene, når fokus lægges på en problemorienteret og undersøgende historieundervisning?

12.45-13.45: Mad og mingling

13.45-15:00: Erfaringsudveksling og idegenerering på tværs af skoleformer med afsæt i en række didaktiske udfordringer mht. at arbejde problemorienteret og undersøgende med elever i historiefaget.

  1. Hvordan inkluderes eleverne på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde i valg af emner/temaer og i udformningen af undersøgelsesspørgsmål/problemstillinger?
  2. Hvordan griber læreren den problemorienterede og undersøgende undervisning an, når lærebøgerne næsten altid fremstår som autoritative fremstillinger med kilder, der blot fungerer som øvelsesmateriale?
  3. Hvordan tackler vi den udfordring, der ligger i, at det kræver viden om emnet/temaet for at kunne opstille nogle kvalificerede problemstillinger? Kan eleverne overhovedet arbejde problemorienteret og undersøgende med et givent emne/tema uden at vide noget om det i forvejen, og giver det mening for elever at arbejde undersøgende med et emne/tema, som allerede i store træk er blevet udlagt af enten læreren eller lærebogen?
  4. Hvilke alternative, mindre akademiske og mere motiverende måder at arbejde udforskende og undersøgende med faget findes der, og hvordan differentierer vi den problemorienterede og undersøgende historieundervisning?
  5. Hvordan sikrer vi, at de undersøgelseskompetencer, som elever potentielt kan få gennem selvstændigt problemorienteret arbejde i historiefaget, opleves som brugbare i elevernes hverdags- og samfundsliv uden for skolen?

15.00-15:15: Kaffepause

15.15-16.00: Ph.d. Marianne Dietz: Dilemma- og rollespils potentiale i en udforskende og undersøgende historieundervisning

16.00-16.15: Farvel og tak for i dag

Praktisk info

Tid: Fredag d. 18/9 2020 kl. 9.30-16.15

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle

Pris: 600 kr. inkl. moms, studerende er gratis, dog uden forplejning

Tilmeldingsfrist: 8/9 2020

Tilmelding her