Generalforsamling i FALIHOS

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FALIHOS
Online – Lørdag den 6. februar 2021.

Link til deltagelse tilsendes ved tilmelding til formand@falihos.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v. formand Dennis Hornhave Jacobsen
3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer Bente Wangsgaard samt fastsættelse af
kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:
På valg er: Dennis Hornhave Jacobsen, Rasmus Welling, Christian Arnth Jørgensen,
Kristine Traun-Terkelsen
Suppleanter:Anders Peter Nielsen og Søren Meinert
6. Valg af revisor
7. Eventuelt