Historiske 70 genstande …du kan bruge i din undervisning

Af Anne Pilø Melillo, Emiliano Pilø Melillo og Erik Pilø Melillo
Forlaget COLUMBUS, 160 sider, 249 kr.
Udkommet 2020

Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen

Kildearbejde er et af de tre kompetenceområder for historiefaget og er derfor en central del af historieundervisningen i grundskolen. Historielærere arbejder ofte ud fra det funktionelle kildebegreb, altså hvor vi lærer eleverne at stille spørgsmål til kilden. Det er vigtigt, at eleverne lærer at stille de gode spørgsmål – for at undersøge og lære at udarbejde problemstillinger og besvare disse. Min erfaring for egen historieundervisning er, at eleverne er rigtig glade for at se, mærke og arbejde med historiske genstande.

Læremidlet Historiske 70 genstande med undertitlen …du kan bruge i din undervisning er et utroligt fint opslagsværk over hvilke genstande, der kan anvendes i historieundervisningen og ikke mindst hvordan.

De 70 genstande er opdelt i ni områder, som hver har tilknyttet en farve, der går igen i layoutet. Det gør læremidlet enkelt og overskueligt. De ni områder er: Ideologi/religion, køn, beklædning, fødevarer, erindringssteder, teknologi, klasse, infrastruktur og medier.

Til hver genstand bliver følgende spørgsmål besvaret: Hvornår, hvordan, hvorfor, hvorhen og der kommer forslag til aktiviteter i form af arbejdsark med arbejdsspørgsmål (som kan hentes gratis på hjemmesiden https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/70-historiske-genstande/arbejdsark/ ) og forslag til alternative genstande/undersøgelser, fx kan man ved et stykke af Berlinmuren vælge at perspektivere til den amerikansk-mexicansk grænseafspærring.

De 70 genstande, som bogen beskæftiger sig med, er meget forskellige og flere vil nemt kunne opstøves hjemme, fx Dannebrog, vifte, vest, julekugle. Nogle vil historieteamet skulle købe/lede sig frem til, fx en metaldetektor. Andre genstande skal laves, fx brunsviger, gode råd, snebolde – måske de endda kan laves med eleverne.

Læremidlet henvender sig til grundskolens ældste klasser og gymnasiet, men jeg tænker, at undervisere i historie på mellemtrinet og i indskolingen vil kunne få inspiration til at finde genstande til undervisningen ved at bladre i bogen.