Sæt ret og retfærdighed på skoleskemaet

Mangler du inspiration til at planlægge undervisning i demokrati og samfund næste skoleår? Danmarks Domstole opdaterede for nyligt læringsuniverset kenddinret.dk med gratis undervisningsmateriale til elever i samfundsfag.

Kender dine elever deres rettigheder? Forstår de, hvorfor magtens tredeling er vigtig? Og har dine elever hørt om Grundloven?

Du kan lære dine elever om ovenstående spørgsmål med Danmarks Domstoles læringsunivers kenddinret.dk. Hjemmesiden indeholder gratis undervisningsmateriale til elever i gymnasiet og udskolingen, der blandt andet fortæller om retssikkerhed, retssager, domstolenes rolle, aktørerne i en retssag, de forskellige typer retssager og retssamfundet i et internationalt perspektiv.

Tjek universet på www.kenddinret.dk. Eller se denne lanceringsvideoer rettet mod samfundsfagslærere i folkeskolen.