Konkurrence: Genforen dit fællesskab

Deltag i Grænseforeningens konkurrence for 7.-8. klasser i hele Danmark og de danske skoler i Sydslesvig

Lav en film, podcast eller lignende, og deltag i Grænseforeningens skolekonkurrence, der sætter fokus på vigtigheden af de nære og grænseoverskridende fællesskaber. Vind bl.a. en lejrtur for hele klassen til Sydslesvig, der er hjemstavn for det danske mindretal.

Alle 7. og 8. klasser i Danmark og i de danske skoler i Sydslesvig kan tilmelde sig. Konkurrencen er ikke tænkt til et bestemt fag, men kan nemt tilrettes de faglige mål i dansk, historie, tysk og samfundsfag.

Fra slutningen af august og i hele september vil det desuden være muligt at få besøg af en konsulent fra Grænseforeningen, som fortæller om grænselandet og giver inspiration til opgaveløsningen. I samme periode vil det også være muligt at komme i kontakt digitalt med elever fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Tilmelding sker på www.graenseforeningen.dk/skolekonkurrence

Hent konkurrencebeskrivelsen her

Målgruppe: Lærere og elever i grundskolen

Deltagere: 7.-8. klasser i hele Danmark og de danske skoler i Sydslesvig

Tidspunkt: Efteråret 2021

Tilmeldingsfrist: 23. august 2021

Deadline for opgavebesvarelse: 1. oktober 2021 (sendes til gv@graenseforeningen.dk)