Generalforsamling i FALIHOS

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FALIHOS – OBS ny adresse
Lørdag den 26/2 i Stenløse og online

 
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26/2, kl. 10.00 hos Kristine Traun-Terkelsen – Bygvænget 16, 3660 Stenløse Der er ligeledes mulighed for at medlemmer kan deltage online.
 
Foreningen er vært for en let frokost i forbindelse med generalforsamlingen.
 
Punkter til dagsorden samt tilkendegivelse om deltagelse sendes til formand@falihos.dk
 
Dagsorden udsendes 14 dage før mødet.