100 Danmarkshistorier – Museer for folk. Aarhus Universitetsforlag

Museer for folk
Thomas Bloch Ravn
Aarhus Universitetsforlag 2020, 100 kroner

Er du medlem af FALIHOS, får du rabat på serien. Se mere på https://www.falihos.dk/index.php/medlemsfordele/

Anmeldt af Morten Bergsøe

Weekendsex for historielærere – måske en underlig titel til en anmeldelse, men det kommer vi tilbage til. Gennem de 100 sider Thomas Ravn her har fået til rådighed, lykkes det ham at få beskrevet de to forskellige syn på museer, der har været fremherskende gennem de seneste cirka 120 år, samt udviklingen i de lokale museer. En imponerende bedrift.

De to museumssyn Thomas Ravn får beskrevet og eksemplificeret, er det klassiske hvor historien fremstilles i endeløse montrer, som de fleste, meget hurtigt kører træt i, samt den metode, hvor museumsgæsten kommer til at indgå som en del af fortællingen. I begyndelse af den periode, der beskrives, står kampen i vid udstrækning mellem arkæologien, der er det prestigefyldte og historien ”der jo bare er noget, der hurtigt kan fortælles, for den går jo ikke så langt tilbage”. Museumssyn, der også kan ses på de lokale museer, der dukker op i den beskrevne periode.

Selvom begge typer museer stadig findes, er det inddragende tydeligt den dominerende model.

Da bogens forfatter, Thomas Bloch Ravn, er leder af Den Gamle By i Aarhus bliver dette museum, og kampene mellem denne og byens andre museer, brugt som eksempler. En af diskussionerne omkring frilandsmuseerne har gennem tiden været – hvor langt op i tiden skal man repræsentere? Og det er her weekendsex kommer ind i billedet. Den Gamle Bys nyeste tiltag er opbygningen af et område med udgangspunkt i 1974. Et af de steder, der kan besøges, er en lille bladkiosk hvor man bag forhænget kan komme ind til afdelingen med de frække blade.

Så har man en weekend, der skal bruges på lidt hurtig historie – så er Museer for folk et godt bud.