Danmark i FN af Kristine Kjærsgaard

Danmark i FN

Kristine Kjærsgaard
Aarhus Universitetsforlag 2018
100 danmarkshistorier, 100 kroner

Er du medlem af FALIHOS, får du rabat på serien. Se mere på https://www.falihos.dk/index.php/medlemsfordele/

 

Anmeldt af Morten Bergsøe

 

Som et af de stiftende lande har Danmark været med i FN fra begyndelsen i 1945. Dog var Sovjet

i første omgang imod.

Set gennem årene har Danmark, i forhold til sin størrelse, ydet store bidrag til FN. Både når det

drejer sig og om militære operationer, og når det gælder den civile del af arbejdet.

Men selvom Danmark har ydet meget, har vi ofte også været klemt. Fra 1949 som medlem af

NATO har vi været fysisk klemt mellem de to store blokke med henholdsvis USA og Sovjet som

stormagter. Specielt i de perioder, hvor Danmark har været medlem af sikkerhedsrådet, har det

kunnet give problemer.

Sikkerhedsrådet, som Sovjet boycottede under Korea-krigen, og som Danmark ikke var villige til at

sende militære bidrag. Det endte med hospitalsskibet Jutlandia, som skulle sørge for behandling

af begge parter.

Danmark kom tidligt med ind i maskinrummet, når det drejede sig om at sende fredsbevarende, og

senere fredsskabende, tropper afsted. Visse i første omgang under NATO-kommando, men

senere under FN.

Når det gælder flygtningespørgsmålet, kan man undre sig over, at Poul Hartling som

Højkommisær ikke er omtalt i bogen. Men den danske indsats under COP15, som ikke var nogen

større succes, er omtalt sidst i bogen, med den nye FN-by som eksempel.

En hurtig gennemgang af noget, der ikke kan gøres hurtigt. Lidt mere end 75 års verdensomspændende sikkerheds- og udviklingspolitik kogt sammen til 100 sider.