Danmarks Domstoles læringsunivers

Undervis i ret og retfærdighed

Mangler du inspiration til at planlægge undervisning i demokrati og samfund næste skoleår? Domstolsstyrelsen tilbyder læringsuniverset kenddinret.dk med gratis undervisningsmateriale til elever i samfundsfag.

Hvordan fungerer det danske retssystem? Hvad betyder magtens tredeling for samfundet og borgerne? Hvordan foregår en retssag og hvem er aktørerne? Hvilke typer straf er der?Du kan gennem videoer, stories, lyd, quiz og opgaver lære dine elever om ovenstående spørgsmål og meget mere med Danmarks

Domstoles læringsunivers kenddinret.dk. Hjemmesiden indeholder gratis undervisningsmateriale til elever i gymnasiet og udskolingen.

En særlig del af siden er målrettet lærere, så det er let at gå til – både for lærere og elever.