Atomfrygt

Casper Sylvest
Aarhus Universitetsforlag 2021, 100 kroner
100 danmarkshistorier,

Er du medlem af FALIHOS, får du rabat på serien. Se mere på https://www.falihos.dk/index.php/medlemsfordele/

Anmeldt af Morten Bergsøe

 

Hvis krigen kommer. De tre ord er titlen på en husstandsomdelt folder fra 1962. En folder, der siden har været brugt mange gange som eksempel på danskerne og den kolde krig.

Men hvad lå bag folderen? Tiden fra 1945 og frem til ”Hvis krigen kommer” var præget af, hvordan man skulle leve op til de nye forpligtigelser, man havde påtaget sig i FN og NATO. Hvilke funktioner skulle der være? Det gjaldt militær og beskyttelsen af civilbefolkningen, og ikke mindst det, der omtales, som det civile beredskab.

Atomfrygt skal ikke kun ses som frygten for atomkrigen, der var overhængende gennem visse perioder af den kolde krig, men også som frygten for, hvordan atomkraften kunne bruges i forbindelse med eksempelvis atomkraft.

Danmarks rolle omkring atomvåben på Grønland nævnes kort i forbindelse med de danske forbehold overfor atomvåben på dansk grund i fredstid. De atomvåben, der var forbeholdt det danske forsvar, nævnes dog ikke – selvom det danske forsvar øvede sig i, hvordan de skulle håndtere granaterne, hvis krigen var gået fra kold til varm.

Casper Sylvest når på den begrænsede plads at komme kort omkring alle emner. Og så er det jo op til den enkelte selv at finde mere om de emner, man synes er mest spændende.