De første sommerhuse

Line Vestergaard Knudsen
Aarhus Universitetsforlag 2022, 100 kroner
100 danmarkshistorier,

Er du medlem af FALIHOS, får du rabat på serien. Se mere på https://www.falihos.dk/index.php/medlemsfordele/

Anmeldt af Morten Bergsøe

Denne bog beskriver perioden fra 1886 og frem til i dag. En periode, hvor sommerhuset er gået fra

at være noget for de få, til at hver anden dansker i dag har brugsret til et eller flere sommerhuse.

Line Knudsens udgangspunkt er anlæggelsen af de første sommerhuse ved Hornbæk og datidens

sommerhusbrugere. En tid, hvor man ikke bare brugte sommerhuset som et fritidstilbud, men et

sted hvor man ”tog på landet”. En del af denne måde at bruge sommerhuset på var også forholdet

til de lokale, hvilket beskrives omkring kunstnerkolonien i Skagen.

Ikke kun de velhavendes sommerhuse beskrives, men også den almindelige befolknings huse er

med i bogen. Blandt andet den måde som kolonihavehuset vokser, og for nogen bliver til et

sommerhus. Og her kommer endnu et perspektiv ind – arkitekturen, som også behandles i bogen.

Samfundets ændringer har naturligvis haft betydning for brugen af sommerhuset. Som nævnt har

hver anden dansker tilknytning til et sommerhus, hvilket blandt andet skyldes den store mængde

huse, der blev bygget op gennem 1960’er og 1970’erne.

Så har man behov for en lille feriebog er denne bog en glimrende mulighed for at nyde

sommerhuset.