Gerhard Von Kamptz – Bornholms sidste tyske kommandant

af Jens Andersen
Turbine Forlag, 2021, 249,95 kr.

Anmeldt af Aleksander Marinus Jensen

Jens Andersen har skrevet en spændende og meget informativ bog om Gerhard von Kampzt og hans maritime karriere – inden, under og efter 2. verdenskrig. Bogen er inddelt i nogle fine kapitler som giver læseren et godt overblik over bogen og hvilken sammenhæng hovedpersonen bliver sat i.
Som historielærer synes jeg, at det er vigtigt at informere ungdommen om 2. verdenskrig. Det er vigtigt at få indblik i både historien bag holocaust, selve krigen samt personerne bag. Det sidstnævnte har Jens Andersen formået at gøre ganske fint. Der er dog en del detaljer om forskellige begivenheder i krigen som fx. krigen på vestfronten, de forskellige operationer (fx Achse og Eiche), det politiske spil i Tyskland og russernes angreb og magtovertagelse, hvor vi som læsere får et dybere indblik i, hvordan hverdagen i en soldats liv foregik dengang.
Jens Andersen skriver i sine forord: “Mit mål har derfor været at afdække hans (Kamptz) personlighedstræk …”, og dette har han gjort. Han har givet læseren et indblik i hvilke personlighedstræk den tyske soldat gerne skulle besidde, som Gerhard von Kamptz især besatte; viljestyrke, narcissisme og en nazistisk ideologi.

Jeg mangler mere information om Kamptzs liv generelt, men som Jens Andersen har fortalt, har det været svært at finde kilder, dagbøger, billeder mm. om hovedpersonens liv. I de sidste kapitler i bogen føler jeg, at jeg har fået et mere detaljeret billede af Kamptz som person og ikke kun som soldat. Her blev jeg fanget og havde svært ved at lægge bogen fra mig igen. 

Bogen er ikke ideel som undervisningsmateriale, da der er for meget information på de forskellige parametre om krigens forløb. Jeg synes dog, at en elev i 9.- og 10. klasse samt på gymnasialt niveau, vil kunne få noget ud af at læse nogle enkelte kapitler, da han/hun her vil få et fyldestgørende indblik i en nazists personlighedstræk og handlemuligheder. 

Jeg vil klart anbefale historielæreren med interesse i 2. verdenskrig til at læse bogen, da det faktisk er mennesket bag uniformen, der er fokus på og ikke “bare” krigen.