Tyskerne og nazismen

Af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard

Forlag: Cobolt, udgivet i 2021, pris 200 kr.

Anmeldt af Aleksander Marinus Jensen

Denne bog er uden tvivl én af de bedste bøger, jeg har læst, som faktisk omhandler tyskerne og nazismen og ikke det brede emne “2. Verdenskrig”, som man typisk bliver eksponeret for. Man bliver introduceret til et nyt aspekt inden for historiefaget: Visual History. Vi har alle set billeder fra krigen, men som den tyske historiker Gerhard Paul skriver “De billeder af historiske begivenheder, som vi bærer rundt på i vores hoved, er en blanding af billedrepræsationer som en periode selv har produceret, og de fortolkninger, som eftertiden har tillagt dem”. Hitler var allerede i 1921 bevidst om billedmediets magt, og hvordan han og NSDAP kunne fange den tyske borgers interesse. Vi bliver derfor introduceret til to analysemodeller i bogen: politiske plakater og fotografier, som hører under den historisk-kritiske fotoanalyse. Dette gør at eleven/læseren bliver klog på billedet/plakatens magt under den nazistiske æra i Tyskland i 1020-, 1930- og 1940’erne.

Forudsætningen for at kunne læse og forstå bogen er, at du skal have generelt kendskab til de tre ideologier; socialisme, liberalisme og konservatisme. Bogen er altså til de ældre elever på de gymnasiale uddannelser. Bogen indeholder også en del tabeller og arbejdsspørgsmål, som gør det nemt at arbejde tværfagligt med matematik, samfundsfag og selvfølgelig tysk.

Bogen er delt op i 5 kapitler, hvor får en god forståelse for hvordan Tysklands politiske situation var efter 1. Verdenskrig, Weimarforfatningen, nazisternes vej til magten, NSDAP’s strategi, den totalitære stat, tilslutningsdiktatur, folkefællesskab, rehabiliseringspolitikken og den nazistiske arv er blandt andet nogle af de (få) ting, du bliver introduceret til. 

Forfatterne sammenligner ydermere også NSDAP’s politik med nutidens politik i Tyskland, da der er visse strategier, som kører igen, som bliver skræmmende tydelige i bogen. Dette giver læseren nogle tegn på, at vi alle skal være opmærksom på politikkens magt i landene, og hvordan man skal sikre demokratiet, er vejen frem. 

Jeg kan kun sige positive ord om denne bog, og jeg vil anbefale alle historie- og samfundsfagslærer om at købe og læse den. Man bliver absolut ikke skuffet.