Ekstraordinær generalforsamling i FALIHOS

Hvornår: 28.januar 2023 / 15.00-15.15

Hvor: Overgade 41 1.th, 5000 Odense C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Indkomne forslag:

Der foreslås en vedtægtsændring af §11.

Nuværende § 11 om Forenings oplæsning ”Foreningen kan kun opløses, hvis en generalforsamling og en påfølgende urafstemning begge med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutter det. Ved foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme af foreningens formål, jvf. § 2, efter Undervisningsministeriets nærmere bestemmelse.”

Foreslås ændret til:

Foreningen kan kun opløses, hvis en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutter det. Ved foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme af foreningens formål, jvf. § 2.

3. Eventuelt