Hvad er FALIHOS ?

Efter generalforsamlingen i februar 2023 har den nye bestyrelse udpeget tre hovedpunkter, som der vil blive fokuseret på i de kommende år:

A: Medlemmerne: Foreningen repræsenterer medlemmerne af foreningen (lærere i historie- og samfundsfag) FALIHOS bistår med sparring omkring fagdidaktik, indhold af mål, læseplaner, prøver mv. Foreningen faciliteter fagdage for medlemmerne.

B. Fagenes stilling: Foreningen arbejder for at fremme fagenes stilling i folkeskolen skolepolitisk. Foreningen søger dialog og indflydelse, hvor det er muligt, og sigter på at være synlige i den offentlige debat og diverse faglige debatfora.

C. Didaktisk fremme: Foreningen arbejder for at fremme den fagdidaktiske udvikling af historie- og samfundsfag i folkeskolen – herunder at deltage i fagdidaktiske netværk og dialog omkring fagene.