I skyggen af Rusland

Forfatter: Vibeke Termansen

Forlag: Gads Forlag 2023

Pris: 269,95 kroner 

Baggrunden for denne bog er Ruslands konstante søgen efter at vise sin, i følge sig selv, ret til at være en stormagt. Både hvad angår indflydelse, men også geografisk udstrækning.

Vibeke Termansen forsøger gennem bogens 224 sider at give et indblik i disse problemstillinger, og hvordan forskellige ledere af, henholdsvis, Rusland og Sovjetunionen har udøvet magten.

Bogen går dog ikke helt tilbage, men beskriver tiden fra Molotov-Ribbentrop-pagten og frem til i dag. Prologen tager udgangspunkt i Ruslands angreb på Ukraine. Undervejs kommer der dog tilbageblik for at sætte perspektiv på historierne.

Hvordan det gik Sovjet – og Tyskland – under den anden verdenskrig er ikke nogen hemmelighed og sammenbruddet af ovennævnte pagt er også kendt.
Delingen af Europa efter krigen er heller ikke ukendt, men Vibeke Termansen kommer dog med et par interessante bidrag når hun beskriver de forhold der var mellem Sovjet og lydstaterne i Østeuropa.

Hendes nedslag i de opstande som var i Berlin, Ungarn, Tjekkoslovakiet og Polen bliver beskrevet grundigt, og Vibeke Termansen får her sat perspektiv på ved at inddrage kilder der, i hvert fald for denne skribent, ikke tidligere har været kendt til at belyse historien.

Historien efter den kolde krig og ændringerne i Europa kommer med i den sidste del af bogen.

Selvom Vibeke Termansen beskriver udviklingen i Østeuropa og Rusland godt, og hendes kendskab til området er stort, virker det alligevel som om Ruslands rolle gennem tiden alene har været at underlægge sig andre lande, og at der aldrig er kommet noget positivt ud af Rusland – for den historie vil nok også kunne skrives.