Invitation til Humanity in Actions lærerakademi 2019

Det mangfoldige klasserum – dilemmaer og udfordringer i undervisningen

I landets klasseværelser sidder mange elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Det stiller krav til lærere der skal anerkende og håndtere elevernes forskellighed, mens de samtidig skal undervise i emner, der kan være konfliktfyldte.

Hvilke krav stiller det mangfoldige klasserum til dig som lærer? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning?

Dette tre-dages-kursus er henvendt til lærere og lærerstuderende, som sammen med kolleger vil søger viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet. Igennem tre dage arbejder vi med forståelse og tackling af mangfoldighed i undervisningen.

Når eleverne fx taler om ’de andre’, hvem mener de så? Hvad gør ’de andre’ anderledes? Samtidig reflekterer vi også over vores egne for-forståelser. Kender vi vores eget ståsted i mødet med elevernes? Er den enkelte elev en del af en mangfoldig gruppe eller en minoritet – og er der forskel? Og hvad med det sprog, vi møder eleverne med i undervisningen? Hvilken betydning har det, når vi opfatter – eller omtaler – elever som ’to-sprogede’ eller ’tørklædepiger’? Vurderer vi dem anderledes, og hvad har det af konsekvens i forhold til kerneopgaven som lærer?

På kurset diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi videndeler, tager på besøg i en moske og en synagoge og fra oplægsholdere hører vi om erfaringer og får vi konkrete tips og undervisningsmateriale til den daglige undervisning.

Dato: Torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober

Sted: Adm. Gjeddes Gård, St. Kannikestræde 10A, København

Deltagere: Lærere og lærerstuderende

Pris: 900 kr. for lærere, 400 kr. for lærerstuderende, inkl. materialer og ekskursioner.

Tilmelding: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/z1kki96c0ba9nt5/

Program: 

Torsdag den 24. oktober

09.30 Ankomst, kaffe, croissanter Holbergsalen, Adm. Gjeddes Gård

10.00 Den mangfoldige folkeskole Hvad er udfordringen? Tekla Canger, lektor Kbh Professionshøjskole

11.30 Medborgerskabsundervisning i Folkeskolen Stine Thuge, Mellemfolkeligt Samvirke

13.00 Frokost i Adm. Gjeddes Gård

14.00 Folkeskolen og det omgivende samfund Marco Damgaard, leder, Tingbjerg Skole

15.00 Besøg i Københavns synagoge Samtale med rabbiner Yair Melchior

17.00 Ny elev i klassen: Mathias eller Yousef – fokus på en undersøgelse fra Trygfondens Skoleprojekt 18.00 Aftensmad – buffet

19.30 – 21.00 ”De Fordomsfulde Diplomater” Unge muslimer og jøder om tolerance, sameksistens, viden og gensidige fordomme

Fredag den 25. oktober

09.00 Møde i Moske Samtale med imam Naweed Baig Om troessamfundet og folkeskolen

11.00 Retur til adm. Gjeddes Gård

11.30 Lærerjobbet og Internationale forpligtelser Kristina Helland Randby, specialkonsulent, cand.soc., Institut for Menneskerettigheder  

13.00 Frokost

14.00 Sprog og magt Knud Lindholm Lau, forfatter til ”Bare fordi at…” om retorikken i den danske udlændingedebat

15.30 Tarek Omar, forfatter, redaktør Min skole, mine børns skole

Aftenprogram følger senere

Lørdag den 26. oktober

08.30 Ankomst, kaffe, croissanter, Holbergsalen 09.00 Religion, identitet, menneskeret Eva Maria Lassen, historiker

10.00 Tosproget identitet i folkeskolen og ’bærere af anden kultur’ Bergthora Kristjansdottir, PhD, Aarhus Univ.

11.30 ”Ekstrem social kontrol” – præsentation af rapport fra Institut for menneskerettigheder

13.00 Frokost-buffet

14.00 Endeligt programpunkt følger senere

15.00 Tak for nu

Kurset organiseres af HIA, Humanity In Action. HIA er et international tværfagligt netværk der arbejder med undervisning om menneskerettigheder, mindretalsforståelse og personligt ansvar. Læs mere på https://www.humanityinaction.org

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *